Opinion Factsheet  

Raport na temat barier na jednolitym rynku i plan działania na rzecz egzekwowania jednolitego rynku

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2355/2020
Rapporteur: TRUSKOLASKI Tadeusz
Commission: ECON
Status: Currently in discussion
Date: 12/10/2020