Opinion Factsheet  

Europejskie ramy rozwiązań regulacyjnych w odniesieniu do gospodarki współpracy

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1951/2019
Rapporteur: 
Commission: ECON
Status: Currently in discussion
Date: 04/12/2019