Rudolf ŠPOTÁK

Gubernator regionu Pilzno

 Rudolf ŠPOTÁK

Grupa polityczna

The Greens

Komisje

  • NAT (Komisja Zasobów Naturalnych)
  • SEDEC (Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury)

Języki

  • czeski
  • angielski
  • niemiecki

Reprezentowane państwo

Republika Czeska

Reprezentowany region

Jihozapad

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

13.10.2022

Kontakt

 
Treść

Organy

Członkini/członek

  • Delegacja czeska