Jan GROLICH

Członek zgromadzenia regionalnego kraju południowomorawskiego

 Jan GROLICH

Grupa polityczna

EPL (Europejska Partia Ludowa)

Języki

  • czeski

Reprezentowane państwo

Republika Czeska

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

21.06.2022

Kontakt