Javier VILA FERRERO

Przedstawiciel władz regionalnych odpowiedzialny politycznie przed wybranym zgromadzeniem: Zgromadzenie Ustawodawcze Księstwa Asturii

 Javier VILA FERRERO

Grupa polityczna

PES (Partia Europejskich Socjalistów)

Języki

  • hiszpański

Reprezentowane państwo

Hiszpania

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2020

Kontakt