Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI

Członek lokalnych władz wykonawczych: Prezydent m. st. Warszawy

 Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI

Grupa polityczna

EPL (Europejska Partia Ludowa)

Komisje

 • COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE)
 • ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii)

Języki

 • włoski
 • hiszpański
 • polski
 • angielski

Reprezentowane państwo

Polska

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

25.11.2019

Kontakt

Media społecznościowe

 
Treść

Organy

Przewodnicząca(-y)

 • VII kadencja – Komisja ENVE
 • Koordynatorzy ENVE
 • Grupa robocza ds. Zielonego Ładu

Sprawozdawczyni/sprawozdawca

 • VII kadencja – Komisja ENVE

Członkini/członek

 • Delegacja polska