Joachim SMYŁA

Członek zgromadzenia lokalnego: Rada Powiatu w Lublińcu

 Joachim SMYŁA

Grupa polityczna

EA (Grupa Przymierza Europejskiego)

Języki

  • polski
  • niemiecki

Reprezentowane państwo

Polska

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2015

Kontakt

 
Treść