Algirdas NEIBERKA

Radny rejonu wyłkowyskiego

 Algirdas NEIBERKA

Grupa polityczna

PES (Partia Europejskich Socjalistów)

Języki

  • litewski

Reprezentowane państwo

Litwa

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

26.01.2015

Kontakt

 
Treść