Vladimir MOSKOV

Członek lokalnych władz wykonawczych posiadający mandat wyborczy: gmina Gotse Delchev

 Vladimir MOSKOV

Grupa polityczna

PES (Partia Europejskich Socjalistów)

Komisje

  • ECON (Komisja Polityki Gospodarczej)
  • SEDEC (Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury)

Języki

  • bułgarski

Reprezentowane państwo

Bułgaria

Reprezentowany region

Yugozapaden

Członkini/członek Europejskiego Komitetu Regionów od

02.10.2008

Kontakt

 
Treść

Organy

Członkini/członek

  • Delegacja bułgarska
  • Prezydium KR-u