Kurmet MÜÜRSEPP

Przedstawiciel władz lokalnych odpowiedzialny politycznie przed wybranym zgromadzeniem: rada gminy wiejskiej Antsla

 Kurmet MÜÜRSEPP

Grupa polityczna

EPL (Europejska Partia Ludowa)

Języki

  • estoński
  • angielski

Reprezentowane państwo

Estonia

Zastępczyni/zastępca członkini/członka Europejskiego Komitetu Regionów od

01.02.2020

Kontakt

 
Treść