National delegation  

ExtentedCQWP
Polska delegacja krajowa

W skrócie

Delegacja polska propaguje i wspiera interesy Europejskiego Komitetu Regionów w Polsce i na szczeblu UE. Do zadań polskich członków KR-u należy też informowanie na forum UE o zagadnieniach politycznych i kwestiach, które są istotne dla władz lokalnych i regionalnych w Polsce.

Polscy członkowie aktywnie uczestniczą w procesie legislacyjnym UE, przygotowując opinie i rezolucje, których sporządzenia KR podejmuje się z inicjatywy własnej. Organizują też imprezy związane z KR-em i posiedzenia polityczne w swoich miastach i miejscowościach. Podczas polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r. członkowie delegacji zainicjowali kilka ważnych imprez, np. inauguracyjne posiedzenie stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) na zaproszenie marszałka Marka Woźniaka, które odbyło się w województwie wielkopolskim w Poznaniu. Od tego czasu angażowanie władz lokalnych i regionalnych w Partnerstwo Wschodnie na poziomie instytucji UE nazywane jest procesem poznańskim.

Delegacja spotyka się przed każdą sesją plenarną, by omówić najważniejsze kwestie oraz ustalić wspólne stanowisko i działania. Na te spotkania zapraszani są prelegenci z instytucji europejskich, polskiego rządu, a także rozmaici eksperci, by przedstawić aktualne zagadnienia, najistotniejsze dla działań delegacji związanych z programem politycznym UE. Pozwala to również członkom zgłaszać istotne dla nich postulaty oraz wpływać na krajowy i europejski proces decyzyjny. Delegaci uczestniczą też w różnych konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych we współpracy z KR-em zarówno w Brukseli, jak i w wielu państwach członkowskich UE.

Prace polskiej delegacji koordynowane są przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

Więcej informacji na temat delegacji: www.wielkopolska.eu.

 

Mianowanie członków delegacji

Wszyscy polscy członkowie są wyłanianymi w wyborach przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych. W skład delegacji polskiej wchodzi:

  • dziesięciu członków i dziesięciu zastępców członków ze Związku Województw RP;
  • trzech członków i trzech zastępców ze Związku Powiatów Polskich;
  • trzech członków i trzech zastępców ze Związku Miast Polskich;
  • dwóch członków i dwóch zastępców z Unii Metropolii Polskich;
  • dwóch członków i dwóch zastępców ze Związku Gmin Wiejskich RP;
  • jeden członek i jeden zastępca z Unii Miasteczek Polskich.

Listę kandydatów wyznaczonych przez wymienione wyżej stowarzyszenia uzgadnia się w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i przedstawia do formalnego zatwierdzenia premierowi Polski, a następnie Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

President

President


Marek WOŹNIAK
Marek WOŹNIAK 

Contact Info


 +48 61 6266600
 +48 61 6266671
 brussels.office@wielkopolska.eu
 

Al. Niepodleglości 34
61-714 Poznan
PolskaUdostępnij:
Podobne informacje
Coordinators
Izabela GORCZYCA
Izabela GORCZYCA 

Contact Info


 +32 2 7340941, +48 61 2785397
 +32 2 7340944, +48 61 2785395
 izabela.gorczyca@wielkopolska.eu
 

Rue Montoyer 21
1000 Brussels
BelgiumMalgorzata SYLLA
Malgorzata SYLLA 

Contact Info


 +32 2 7340941, +48 61 2785379
 +32 2 7340944, +48 61 2785395
 Malgorzata.Sylla@wielkopolska.eu
 

Rue Montoyer 21
1000 Brussels
Belgium