Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Pjattaforma tal-broadband: il-bliet u r-reġjuni jingħaqdu mal-Kummissjoni biex inaqqsu d-distakk diġitali  

Illum, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) nedew pjattaforma konġunta sabiex jgħinu jwasslu l-broadband b’veloċità għolja fir-reġjuni Ewropej kollha, inklużi żoni rurali u skarsament popolati fejn ma jkunx hemm biżżejjed żvilupp immexxi mis-suq. L-ewwel laqgħa tal-Pjattaforma tal-Broadband saret fi Brussell fil-preżenza tal-Kummissarju għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali, Mariya Gabriel, il-President tal-KtR, Karl-Heinz Lambertz u politiċi lokali u reġjonali mill-Istati Membri tal-UE.

L-għan tal-pjattaforma l-ġdida huwa li tikkontribwixxi għall-iskjerament ta’ broadband ta' veloċità għolja sostenibbli, aħjar u aktar mgħaġġel fir-reġjuni Ewropej kollha, li b’hekk taħdem lejn l-eliminazzjoni tad-distakk diġitali minħabba l-lokazzjoni ġeografika jew falliment tas-suq. Is-suġġetti diskussi inkludew il-governanza, l-għażliet ta’ politika u teknoloġiċi, il-qafas regolatorju u l-opportunitajiet finanzjarji. Fil-laqgħa inawgurali, kien hemm enfasi partikolari fuq l-inizjattiva WiFi4EU li għandha l-għan li tiġi pprovduta konnettività mingħajr fili b’xejn fiż-żoni pubbliċi kollha madwar l-Ewropa.

Il-President tal-KtR Karl-Heinz Lambertz qal: "Il-konnettività tal-broadband b’veloċità għolja hija pedament tas-Suq Uniku Diġitali tal-UE u prerekwiżit għall-kompetittività fil-livell globali, pereżempju fil-qasam tal-kummerċ elettroniku. Din il-pjattaforma għandha ttejjeb il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea, l-awtoritajiet lokali u reġjonali, esperti u partijiet interessati differenti, u tippermetti li jiġu identifikati l-ostakli għall-investiment fl-iskjerament tal-broadband u biex jiġu żviluppati opportunitajiet ta’ finanzjament permezz tal-programmi tal-UE u sħubijiet pubbliċi-privati innovattivi.”

Mariya Gabriel , Kummissarju tal-UE għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali, qalet: “Il-kopertura tal-broadband tista’ sseħħ biss jekk ikunu totalment involuti l-persuni fil-livell lokali. Għandna bżonn li r-reġjuni jkunu parti minn dan sabiex nifhmu x’inhuma l-ħtiġijiet reali tagħhom għall-investiment. Jeħtieġ li nifhmu x’ostakli jiltaqgħu magħhom u kif aħna, il-Kummissjoni, nistgħu ngħinu nindirizzawhom. Il-Pjattaforma tal-Broadband, flimkien mal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, ser tkun strumentali biex tipprovdi lil dawk li jfasslu l-politika b’input siewi u infurmat dwar ir-realtà fuq il-post, proċess ta’ politika mill-iktar livell baxx li ser jippermetti lir-reġjuni Ewropej li jkunu involuti fl-iżvilupp tal-konnettività tagħhom.”

Il-Pjattaforma tal-Broadband tistabbilixxi djalogu politiku regolari bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni. Il-parteċipanti, li jinkludu 12-il membru tal-KtR, ser jiltaqgħu darbtejn fis-sena biex jiddiskutu suġġetti varji relatati mal-iskjariment tal-broadband: politika u governanza, għażliet teknoloġiċi, sorsi finanzjarji, qafas regolatorju.

Kieran McCarthy (IE/AE), membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Cork, li ħa sehem fl-ewwel laqgħa, qal: “L-awtoritajiet lokali u reġjonali jippromovu l-innovazzjoni u l-kompetittività fl-ekonomija tad-data permezz ta' soluzzjonijiet imfassla apposta għad-domanda u l-provvista, inkluża l-introduzzjoni tal-broadband, l-ekonomija diġitali, l-inklużjoni elettronika u l-gvern elettroniku. Madankollu, ħafna drabi r-reġjuni żvantaġġati m’għandhom la infrastruttura bażika u lanqas l-għarfien espert meħtieġ biex tiġi stabbilita ekonomija mmexxija mid-data diġitali. Permezz ta’ din il-pjattaforma, aħna naqsmu bejnietna l-aħjar prassi u nipprovdu soluzzjonijiet biex ngħinu lil kulħadd jikseb aċċess għas-suq uniku diġitali Ewropew.”

McCarthy mexxa r-rapport tal-KtR dwar Il-bini ta' ekonomija Ewropea tad-data , adottat nhar l-Erbgħa, li jappella lill-Kummissjoni biex tappoġġja lill-awtoritajiet lokali u reġjonali billi tipprijoritizza l-użu ta’ Fondi Strutturali u ta’ Investiment tal-UE għall-infrastruttura diġitali fir-reġjuni Ewropej kollha. L-Opinjoni ta’ McCarthy tenfasizza wkoll il-potenzjal enormi tal-ġbir tad-data għall-awtoritajiet lokali u reġjonali u n-negozji f'għadd ta' oqsma, li jvarjaw mis-saħħa, l-ambjent, is-sigurtà tal-ikel, il-klima u l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, sal-enerġija, is-sistemi intelliġenti tat-trasport u l-bliet u r-reġjuni intelliġenti.

Kuntatt:
Lauri Ouvinen
Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023