Opinion Factsheet  

Demogrāfiskās pārmaiņas: priekšlikumi, kā novērtēt un novērst to negatīvo ietekmi ES reģionos

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4647/2019
Rapporteur: 
Commission: SEDEC
Status: Under preparation
Date: 25/03/2020