Opinion Factsheet  

Demogrāfiskās pārmaiņas: priekšlikumi, kā novērtēt un novērst to negatīvo ietekmi ES reģionos

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4647/2019
Commission: SEDEC
Status: Adopted
Date: 14/10/2020
 
Share: