Opinion Factsheet  

Piesardzīga pielāgošanās klimata pārmaiņām: sinerģija un iespējas veicināt ilgtspēju un dzīves kvalitāti reģionos un pašvaldībās kādi pamatnosacījumi vajadzīgi?

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 3121/2020
Rapporteur: MARKKULA Markku
Commission: ENVE
Status: Under preparation
Date: 10/12/2020