Opinion Factsheet  

2020.gada Jaunās industriālās stratēģijas atjaunināšana: veidojot spēcīgāku vienoto tirgu Eiropas atveseļošanai

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2688/2021
Rapporteur: BALJEU Jeannette
Commission: ECON
Status: Currently in discussion
Date: 02/12/2021
 
Share: