Opinion Factsheet  

Dzimumu dimensija struktūrfondos un kohēzijas politikas fondos 2021.2027. gadam, galveno uzmanību pievēršot darbības programmu sagatavošanai

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2503/2021
Rapporteur: PORZI Donatella
Commission: COTER
Status: Working documents
Date: 03/12/2021