Opinion Factsheet  

Ziņojums par šķēršļiem vienotajā tirgū un vienotā tirgus īstenošanas rīcības plāns

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2355/2020
Rapporteur: TRUSKOLASKI Tadeusz
Commission: ECON
Status: Currently in discussion
Date: 12/10/2020