Jobst-Hinrich UBBELOHDE

Vēlētai asamblejai politiski atbildīgas reģionālas struktūras pārstāvis: Brandenburgas landtāgs

 Jobst-Hinrich UBBELOHDE

Politiskā grupa

PSE (Eiropas Sociālistu partija)

Komisijas

  • COTER (Teritoriālās kohēzijas politikas un ES budžeta komisija)
  • NAT (Dabas resursu komisija)

Valodas

  • angļu
  • vācu

Pārstāvētā valsts

Vācija

Eiropas Reģionu komitejas loceklis(-e) kopš

26.01.2020

Kontaktinformācija

 
Saturs

Struktūrvienības

Loceklis(-e)

  • Vācijas delegācija