Bernd Claus VOß

Reģionālās asamblejas loceklis: Šlēsvigas-Holšteinas landtāgs

 Bernd Claus VOß

Politiskā grupa

The Greens

Komisijas

  • ENVE (Vides, klimata pārmaiņu un enerģētikas komisija)
  • NAT (Dabas resursu komisija)

Valodas

  • vācu

Pārstāvētā valsts

Vācija

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontaktinformācija

Sociālie plašsaziņas līdzekļi

 
Saturs

Struktūrvienības

Priekšsēdētājs(-a)

  • Verts

Loceklis(-e)

  • SG Baltijas jūras reģioni
  • Priekšsēdētāju konference
  • Vācijas delegācija
  • Darba grupa “Zaļais kurss”
  • Labāka regulējuma un aktīvas subsidiaritātes vadības grupa
  • Ukrainas jautājumu DG