Pekka MYLLYMÄKI

Miunemekio savivaldybės valdybos pirmininkas

 Pekka MYLLYMÄKI

Frakcija

Renew Europe

Atstovaujama šalis

Suomija

Europos regionų komiteto pakaitinis (-ė) narys (-ė) nuo

26.01.2020

 
Turinys