National delegation  

ExtentedCQWP
Lietuvos nacionalinė delegacija

Apžvalga

Lietuvos delegaciją sudaro devyni tikrieji ir devyni pakaitiniai nariai. Lietuvos delegacijos RK vadovas yra Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Arnoldas Abramavičius. Visi tikrieji ir pakaitiniai RK nariai iš Lietuvos yra išrinkti politikai, atstovaujantys vietos valdžios institucijoms Lietuvoje.

 

Delegacijos sudarymas

Lietuvos delegacija prie RK prisijungė įpusėjus 2002–2006 m. kadencijai. Lietuvos delegacijai RK priklausantys nariai ir pakaitiniai nariai yra politikai, turintys vietos rinkėjų mandatą. Delegacija turi būti sudaroma pagal tam tikras procedūras Lietuvoje. Regionų plėtros tarybos (10), atsižvelgdamos į politinius, teritorinius ir lyčių lygybės kriterijus, parengia kandidatų į RK tikruosius ir pakaitinius narius sąrašus, kuriuose pasiūlo tris kartus daugiau kandidatų nei konkrečiam regionui skirta vietų. Visi regionų plėtros tarybų pasiūlymai siunčiami Lietuvos savivaldybių asociacijai, kuri atrenka kandidatus ir parengia galutinį sąrašą. Galutinis kandidatų sąrašas pateikiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai tvirtinti. Nacionalinė vyriausybė sprendimą priima remdamasi pasiūlytu narių sąrašu ir teikia jį Ministrų Tarybai, kuri skiria RK narius.

 

Lietuvos savivaldybių asociacija buvo paskirta atlikti Lietuvos delegacijos RK sekretoriato funkcijas. Sekretoriatas teikia nariams informaciją ir informacinius pranešimus, padeda teikiant pasiūlymus, palaiko ryšius su kitomis nacionalinėmis delegacijomis, regioniniais informacijos biurais ir kitais atitinkamais subjektais ir viešina delegacijos darbą.

President

President


Mindaugas SINKEVIČIUS
Mindaugas SINKEVIČIUS 

Contact Info


 +370 349 61040
 mindaugas.sinkevicius@jonava.lt
 

Chemiku 43-37
55228 Jonava
LietuvaShare:
Susijusi informacija
Coordinators
Ieva ANDRIULAITYTĖ
Ieva ANDRIULAITYTĖ 

Contact Info


 +32 25000543
 bru@lsa.lt
 

Square de Meeus 1
1000 Brussels
Belgium