Joris NACHTERGAELE

član regionalnog predstavničkog tijela: Flamanski parlament

 Joris NACHTERGAELE

Politički klub

EA (Europski savez)

Jezici

  • nizozemski

Zemlja koju predstavlja

Belgija

Zastupljena regija

Vlaams Gewest

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2020

Kontakt

 
Sadržaj