Carmine PACENTE

član Općinskog vijeća Općine Milano

 Carmine PACENTE

Politički klub

Renew Europe

Jezici

  • talijanski
  • engleski
  • francuski

Zemlja koju predstavlja

Italija

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2020

Kontakt

Društvene mreže

 
Sadržaj