Alberto ANCARANI

član Općinskog vijeća Općine Ravenna

 Alberto ANCARANI

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Jezici

  • talijanski

Zemlja koju predstavlja

Italija

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2020

Kontakt

Društvene mreže

 
Sadržaj