Keven CAUCHI

gradonačelnik Għajnsielema

 Keven CAUCHI

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Jezici

  • malteški
  • engleski
  • talijanski

Zemlja koju predstavlja

Malta

Zastupljena regija

Malta

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2020

Kontakt

Društvene mreže

 
Sadržaj