Miloslav REPASKÝ

član vijeća Prešovske samoupravne pokrajine

 Miloslav REPASKÝ

Politički klub

EA (Europski savez)

Povjerenstva

  • ECON (Povjerenstvo za gospodarsku politiku)
  • NAT (Povjerenstvo za prirodne resurse)

Jezici

  • njemački
  • slovački
  • poljski

Zemlja koju predstavlja

Slovačka

Član/ica Europskog odbora regija od

17.02.2017

Kontakt