Heinz-Joachim HÖFER

član Gradskog vijeća Altenkirchena (Westerwald)

 Heinz-Joachim HÖFER

Politički klub
PES (Stranka europskih socijalista)
Jezici
njemački, engleski
Zemlja koju predstavlja
Njemačka
Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od
21.10.2009

Kontakt