Frederick CUTAJAR

zamjenik načelnika Sante Luċije

 Frederick CUTAJAR

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Jezici

  • malteški
  • engleski
  • talijanski

Zemlja koju predstavlja

Malta

Zastupljena regija

Malta

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2010

Kontakt

 
Sadržaj

Radna tijela

Član/ica

  • Ambasadori Sporazuma gradonačelnika