Barbara RICHSTEIN

članica regionalnog predstavničkog tijela: Parlament savezne zemlje Brandenburg

 Barbara RICHSTEIN

Politički klub
EPP (Europska pučka stranka)
Jezici
njemački, engleski
Zemlja koju predstavlja
Njemačka
Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od
10.04.2006

Kontakt

 
Sadržaj