Opinion Factsheet  

Üleminek heitevabale maanteetranspordile: alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt ja CO2-heite normide karmistamine

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4913/2021
Rapporteur: TEBAN Adrian Ovidiu
Commission: COTER
Status: Currently in discussion
Date: 27/01/2022
 
Share: