National delegation  

ExtentedCQWP
Eesti delegatsioon

Ülevaade

Kõik Eesti delegatsiooni liikmed on valitud poliitikud, kes esindavad kohalikke omavalitsusi (linnad ja vallad). Paljud neist on linnapead või vallavanemad, kes teevad oma igapäevast tööd oma kodulinnas või -vallas. Delegatsiooni kuuluvad kuus täis- ja kuus asendusliiget. Kokkuleppel Eesti Maaomavalitsuste Liiduga täidab Eesti Linnade Liit Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni sekretariaadi ülesandeid.

 

Delegatsiooni liikmete ametisse nimetamine

Kõik liikmed nimetatakse ametisse Eesti Vabariigi valitsuse soovitusel. Enne kui valitsus liikmed nimetab, konsulteerib Eesti siseminister Eesti Linnade Liidu (kes nimetab kolm täis- ja kolm asendusliiget) ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga (kes nimetab kolm täis- ja kolm asendusliiget). Arvesse võetakse territoriaalset, poliitilist ja soolist esindatust.

 

Muu kasulik teave

Delegatsiooni koosolekud toimuvad enne täiskogu istungjärke Brüsselis.

Delegatsiooni sekretariaadi ülesandeid täidavad Eesti Linnade Liit (ELL) ning ELLi ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu ühine esindusbüroo Brüsselis. Sekretariaat koordineerib koosolekutel osalevate liikmete infotunde ja toetab delegatsiooni tööd nii Eestis kui kogu ELis. Üleriigilistel ja kohalikel omavalitsusliitudel on otsustav osa Euroopa Regioonide Komitee Eesti liikmeteks pürgivate kandidaatide määramisel.

Asendusliikmed on täiel määral kaasatud delegatsiooni töösse ja iga asendusliige kuulub ühe Euroopa Regioonide Komitee komisjoni koosseisu.

President

President


Mihkel JUHKAMI
Mihkel JUHKAMI 

Contact Info


 +372 32 25872
 +372 32 25871
 mihkel.juhkami@rakvere.ee
 

Lai 20
44308 Rakvere
EestiSeonduv teave
Coordinators
default
Marliis RETTAU 

Contact Info


 marliis@elvl.ee
 

Roosikrantsi 12/1, II korrus
10119 Tallinn
EestiTiiu MADAL
Tiiu MADAL 

Contact Info


 +32 2 2138220
 +32 2 5501295
 brussel@elvl.ee
 

Square de Meeûs 1
1000 Brussels
Belgium