Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Ενίσχυση της παγκόσμιας προσέγγισης της μετανάστευσης: βελτίωση του συντονισμού, της συνοχής και των συνεργειών

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 91/2009
Commission: CONST-IV
Status: Adopted
Date: 17/06/2009
 
Κοινοποίηση: