Στοιχεία της γνωμοδότησης 

AC Ανανέωση του Χάρτη της Λειψίας για τις βιώσιμες ευρωπαϊκές πόλεις

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4829/2019
Rapporteur: ESPADAS CEJAS Juan
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 14/10/2020
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top