Στοιχεία της γνωμοδότησης  

Προς τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων εντός του μεσογειακού νησιωτικού πλαισίου

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 344/2020
Commission: NAT
Status: Adopted
Date: 14/10/2020
 
Κοινοποίηση: