Eugenio GIANI

Regionalrådsformand i Toscana

 Eugenio GIANI

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • italiensk

Repræsenterer

Italien

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

06.10.2021

Kontakt

Sociale medier

 
Indhold

Organer

Medlem

  • Den italienske delegation