Guido CASTELLI

Regional minister i regionen Marche

 Guido CASTELLI

Politisk gruppe

ECR (Gruppen De Europæiske Konservative og Reformister)

Underudvalg

  • COTER (Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • italiensk

Repræsenterer

Italien

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

06.10.2021

Kontakt

 
Indhold

Organer

Medlem

  • Den italienske delegation