Dimitar ZDRAVKOV

Borgmester i Sadovo Kommune

 Dimitar ZDRAVKOV

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Sprog

  • bulgarsk
  • engelsk

Repræsenterer

Bulgarien

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt

 
Indhold