Mark GRECH

Żabbar kommunalbestyrelse – medlem af kommunalbestyrelsen

 Mark GRECH

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • maltesisk

Repræsenterer

Malta

Repræsenteret region

Malta

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

22.02.2022

Kontakt

 
Indhold

Organer

Medlem

  • RU's topmøde
  • Den maltesiske delegation