Jobst-Hinrich UBBELOHDE

Repræsentant for et regionalt organ, som er politisk ansvarlig over for en valgt forsamling: Landdagen i Brandenburg

 Jobst-Hinrich UBBELOHDE

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • COTER (Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget)
  • NAT (Underudvalget for Naturressourcer)

Sprog

  • engelsk
  • tysk

Repræsenterer

Tyskland

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt

 
Indhold

Organer

Medlem

  • Den tyske delegation