Piero Mauro ZANIN

Formand for og medlem af regionalrådet i Friuli Venezia Giulia

 Piero Mauro ZANIN

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Repræsenterer

Italien

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt