Nikolaos VAFEIADIS

Kommunalbestyrelsesmedlem i Athen

 Nikolaos VAFEIADIS

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Repræsenterer

Grækenland

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

 
Indhold