Marika SAAR

Medlem af kommunalbestyrelsen i Elva

 Marika SAAR

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Repræsenterer

Estland

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt

 
Indhold