Alessandro ROMOLI

Medlem af provinsrådet i Viterbo

 Alessandro ROMOLI

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Sprog

  • italiensk

Repræsenterer

Italien

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt

 
Indhold