Donatella PORZI

Medlem af regionalrådet i Umbrien

 Donatella PORZI

Politisk gruppe
PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)
Sprog
italiensk
Repræsenterer
Italien
Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden
26.01.2020

Kontakt

Sociale medier