Giorgio MAGLIOCCA

Formand for provinsrådet i Caserta

 Giorgio MAGLIOCCA

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Underudvalg

  • NAT (Underudvalget for Naturressourcer)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • italiensk

Repræsenterer

Italien

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt

Sociale medier

 
Indhold

Organer

Medlem

  • IG Øregioner
  • Den italienske delegation