Federico BORGNA

Formand for provinsrådet i Cuneo

 Federico BORGNA

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Sprog

  • italiensk

Repræsenterer

Italien

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt