Andreas DITTMANN

Repræsentant for et lokalt organ, som er politisk ansvarlig over for en valgt forsamling: Delstatsparlamentet i Sachsen-Anhalt

 Andreas DITTMANN

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Sprog

  • tysk

Repræsenterer

Tyskland

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt

Sociale medier