Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Finansminister i regionalregeringen i La Rioja

 Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Sprog

  • spansk

Repræsenterer

Spanien

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

24.10.2019

Kontakt

Sociale medier