Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Finansminister i regionalregeringen i La Rioja

 Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Politisk gruppe
PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)
Sprog
spansk
Repræsenterer
Spanien
Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden
24.10.2019

Kontakt

Sociale medier