Christian SOLINAS

Regionalrådsformand i Sardinien

 Christian SOLINAS

Politisk gruppe

ECR (Gruppen De Europæiske Konservative og Reformister)

Sprog

  • italiensk

Repræsenterer

Italien

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

06.10.2021

Kontakt