Liane FELTEN

Medlem af kommunalbestyrelsen i Grevenmacher kommune

 Liane FELTEN

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Sprog

  • fransk

Repræsenterer

Luxembourg

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

13.07.2018

Kontakt

 
Indhold